Skip Navigation LinksForside > Historie

Historie

Hvordan kom klippfisken til Kristiansund?

Klippfisk er et tradisjonsrikt produkt som kom til Norge på slutten av 1600-tallet med hollenderen Jappe Ippes. Han hadde lært seg konserveringsmetodene salting og tørking av baskiske fiskere på Newfoundland og tok med seg kunnskapen til Norge. Baskerne konserverte fisken slik for å få med seg skreien langveis hjem til Baskerland. Jappe Ippes viste at den samme fisken baskerne fisket på Newfoundland, også var å finne langs Norske kysten hvor hans far drev forretninger. Ippes skjønte fort at Nordmøre også hadde perfekte værforhold til klippfiskproduksjon, og her kunne det være penger å tjene.

Dette er starten på Kristiansunds klippfiskeventyr. For Ippes holdt ikke kunnskapen sin for seg selv, men delte den med lærevillige kristiansundere og sammen tilbød de Baskere, spanjoler, italienere og andre nasjoner klippfisk fra Kristiansund, i mange forskjellige former og kvalitetsgrader.

Arbeid på klippfiskbergene

Hva er klippfisk?

Kvalitetsklippfisk er kortreist mat og det er viktig at vi tar vare på det gode produktet. Det finnes totalt 10 forskjellige torskefamilier med i alt over 200 forskjellige arter og det kan lages klippfisk av dem alle. Den beste klippfisken får man når man bruker gyteklar skrei.

For å produsere klippfisk på den tradisjonsrike måten, måtte fisken fraktes fersk til havnen. Her vasket klippfiskkjærringene den og arbeidskarene skar den opp for å brette den mest mulig ut, for å få størst mulig overflate.

Deretter ble skreien tørrsaltet på klippfiskbrygga og videre tørket på svabergene rundt. Dette var en prosess som gikk på veksel i ca. 4 - 6 måneder. Under salte- og tørkeprosessen ble klippfisken sortert i 3 størrelses kategorier; fullmåls ,små og småsmå.

Videre ble klippfisken inndelt etter sin tørrhetsgrad, hvor den beste kategorien heter lagertørr. Før klippfisken ble solgt kategoriserte de den en siste gang i 5 handelsklasser. Disse er; Superior Ekstra, Superior, Imperial, Universal og Popular. Sorteringskriteriene var blant annet størrelsen på klippfisken, tørrhetsgraden og utseende.

Som tiden har gått, har også produksjonsprosessen forandret seg. Den har blitt mer industrialisert, men konserveringsmetoden er fortsatt den samme i dag som for 300 år siden.